Tạp chí HTPT

TÌNH HUỐNG PHÁP LÝ - SỐ 20 (Đăng Tạp chí HTPT số 89 - Tháng 12/2013)

Bản án của TAND Quận X buộc Ông A phải trả cho Chi nhánh B số tiền 5 tỷ đồng và lãi phát sinh. Tháng 2/2011, cơ quan Thi hành án dân sự Quận X đã tiến hành kê biên tài sản thế chấp là nhà đất của ông. Sau khi kê biên, tài sản được giao cho ông A tiếp tục quản lý, sử dụng.
Ngày 27/12/2013   |Xem tiếp
Khách online:1771
Lượt truy cập: 12999138